Apostille - Warszawa (MSZ, NAWA)

Pozyskujemy pieczęć apostille dla wszelkich dokumentów urzędowych o charakterze prywatnym lub biznesowym. Dokumenty poświadczone klauzulą można przedłożyć organom państw będących stroną konwencji haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Dokumenty takie nie muszą podlegać dalszym etapom legalizacji. Wykonujemy też tłumaczenia przysięgłe wszystkich rodzajów dokumentów.

Dla jakich dokumentów uzyskujemy apostille?

Klauzule apostille uzyskujemy dla szerokiej gamy dokumentów, w tym dokumentów handlowych, urzędowych, aktów notarialnych, dokumentów z KRK i KRS, dyplomów i wielu innych. Niektóre z nich to:
umowy handlowe, faktury, dokumenty eksportowe, odpisy z KRS i CEIDG;

 • akty stanu cywilnego, akty urodzenia, zgonu i małżeństwa, wyroki sądowe;
 • akty notarialne i pełnomocnictwa;
 • świadectwa uzyskanych kwalifikacji, w tym dyplomy i świadectwa szkolne i uniwersyteckie, ich odpisy, duplikaty i suplementy do dyplomów, a także zaświadczenia z uczelni, dyplomy mistrzowskie, świadectwa rzemieślnicze i dokumenty wydawane przez szkoły artystyczne;
 • dokumenty z KRK, w tym zaświadczenia o niekaralności osoby lub firmy, za przestępstwa przeciwko środowisku, zaświadczenia o niekaralności potrzebne do uzyskania wizy i inne.

Jak wygląda proces uzyskiwania apostille?

Proces uzyskiwania pieczęci apostille nie jest skomplikowany, ale może być nieco czasochłonny, zwłaszcza, gdy decydujemy się wnioskować samodzielnie.
Aby uzyskać pieczęć, należy zrealizować następujące kroki:

 • przygotowanie dokumentów;
 • wypełnienie wniosku o poświadczenie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą;
 • dokonanie opłaty skarbowej;
 • odebranie dokumentu poświadczonego klauzulą – osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jakie dokumenty wymagają uzyskania legalizacji przed zawnioskowaniem o apostille?

Przed złożeniem niektórych dokumentów po pieczęć apostille, konieczne może być uzyskanie ich legalizacji. Jest to niezbędne w przypadku między innymi następujących dokumentów:

 • dyplomów mistrzowskich i świadectw rzemieślniczych;
 • dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydanych przez instytuty badawcze lub naukowe Polskiej Akademii Nauk lub przez międzynarodowe instytuty naukowe;
 • dokumentów notarialnych i sądowych;
 • dokumentów handlowych.

Ile trwa uzyskanie pieczęci apostille?

Czas realizacji procesu uzyskiwania apostille może różnić się w zależności od tego, czy wszelkich czynności dokonujemy osobiście, korespondencyjnie, czy też z pomocą doświadczonego przedstawiciela.
Proces uzyskania apostille trwa zwykle:

 • 1-2 dni, jeśli wniosek i dokument składamy i odbieramy w urzędzie osobiście;
 • 2-3 tygodni, jeśli robimy to drogą korespondencyjną;
 • kilka godzin do jednego dnia, jeśli korzystamy z pośrednictwa doświadczonej firmy.

Dlaczego warto skorzystać z usług przedstawiciela wnioskując o apostille?

Skorzystanie z profesjonalnego pośrednictwa w celu uzyskania pieczęci apostille na dokumentach przeznaczonych do obiegu międzynarodowego może oznaczać dużą oszczędność czasu i wysiłku. Czas ten warto wykorzystać na przygotowanie się do wyjazdu czy dopełnienie innych formalności, które wymagają osobistego stawiennictwa w urzędzie.
Najważniejsze powody, dla których warto skorzystać z naszych usług w ramach wnioskowania o pieczęć apostille, to:

 • pewność uzyskania urzędowo poświadczonego dokumentu w wyznaczonym terminie;
 • gwarancja szybkiego i sprawnego dopełnienia formalności;
 • możliwość skorzystania z tłumaczenia przysięgłego;
 • możliwość skorzystania z łączonych usług naszego biura (legalizacji i apostille) w przypadku dokumentów, które wymagają wstępnego uwierzytelnienia;
 • oszczędność czasu, jaki pochłania stanie w kolejkach i dojazd do poszczególnych instytucji;
 • możliwość skoncentrowania się na innych sprawach i odebrania dokumentów we własnym domu za pośrednictwem kuriera;
 • korzystna cena za usługę i za usługi łączone.

Złóż zamówienie na pozyskanie pieczęci apostille i zyskaj czas, by zadbać o swoje pozostałe sprawy

Skontaktuj się z nami, by zyskać pomoc w pozyskaniu apostille i przyspiesz swoje przygotowania do wyjazdu. Zapewniamy kompleksową obsługę całości procesu, w tym profesjonalne tłumaczenia dokumentów. Tym samym oszczędzamy Twój czas, byś mógł zadbać o dopełnienie pozostałych formalności przed wyjazdem lub wysyłką dokumentów.

Apostille & Legalizacja dokumentów 
tel. +48 786 585 595
 (Polska, Warszawa)

Viber/WhatsApp +48 786 585 595 (Polska, Warszawa)
e-mail: info.legalizacja@gmail.com
00-581 Warszawa, ul. Marszałkowska 2 lokal 11