Apostille i legalizacja dokumentów z KRS

Poświadczenie oryginalności dokumentów z KRS jest niezbędne, aby móc założyć spółkę za granicą Polski lub udowodnić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Takim poświadczeniem autentyczności jest apostille lub legalizacja dokumentu uzyskana w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dokumenty przedkładane do urzędu po apostille nie wymagają wcześniejszej legalizacji. Warto skorzystać z usług doświadczonego przedstawiciela, aby móc szybko i sprawnie uzyskać stosowne potwierdzenia i uniknąć popełnienia błędów lub zaniedbań, których naprawa może kosztować wiele czasu.

Jakie dokumenty z KRS podlegają poświadczeniu apostille lub legalizacji?

W naszym biurze oferujemy pozyskiwanie pieczęci apostille i legalizacji wielu rodzajów dokumentów z KRS. Wśród nich wymienić należy odpisy pełne i aktualne, wyciągi oraz wszelkie zaświadczenia. Pozyskujemy stosowne poświadczenia oryginalności tych dokumentów, które nie zostały wyłączone z tego obowiązku na mocy konwencji haskiej lub umowy między Polską a krajem docelowym ich użycia. Muszą one posiadać pieczęć Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądownictwa i podpis pracownika KRS.

Niektóre dokumenty z KRS, które przedkładamy do opieczętowania w imieniu naszych Klientów, to:

  • zaświadczenie o posiadaniu numeru w KRS,
  • wyciąg z KRS,
  • zaświadczenie o figurowaniu lub nie byciu wpisanym w KRS,
  • zaświadczenie o wykreśleniu podmiotu z KRS,
  • odpis z KRS,
  • zaświadczenie o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Ile trwa uzyskanie poświadczenia oryginalności dokumentów z KRS?

Uzyskanie apostille lub legalizacji dokumentów z KRS może trwać od 1 dnia do kilku miesięcy. Długość całego procesu zależy między innymi od liczby dokumentów, które przedkładamy do urzędu. W przypadku nie więcej niż 10 dokumentów, potwierdzenie można uzyskać w przeciągu 1 dnia. Aby proces ten niepotrzebnie się nie wydłużał, warto skorzystać z pomocy biegłego przedstawiciela, który sprawnie dostarczy dokumenty do właściwego urzędu i pozyska niezbędne klauzule.
Dlaczego warto potwierdzić oryginalność dokumentów z KRS z profesjonalnym przedstawicielem?

Istnieje kilka ważnych powodów, dla których warto skorzystać z profesjonalnych usług przedstawiciela w celu uzyskania apostille lub legalizacji dokumentów z KRS. Inwestycja w obsługę procesu przez doświadczonego fachowca pozwoli Ci rozsądnym kosztem zaoszczędzić wiele czasu i stresu i w efekcie szybciej sfinalizować zadanie.

Warto przekazać sprawę specjalistom, aby:

  • zyskać czas potrzebny do realizacji dalszych celów,
  • zaoszczędzić sobie stresu, jaki może generować samodzielne zawożenie dokumentów i konfrontacja z urzędnikami,
  • nie musieć samodzielnie sprawdzać wymagań odnośnie uzyskania potrzebnych pieczęci,
  • zyskać pewność maksymalnej poprawności w kwestii przedkładania dokumentów właściwym organom, co pozwoli skrócić czas procesu do minimum i uniknąć konieczności naprawy błędu.

Skontaktuj się z doświadczonym przedstawicielem i usprawnij proces poświadczania oryginalności dokumentów z KRS

Aby maksymalnie przyspieszyć i ułatwić sobie dopełnianie formalności związanych z planami związanymi z zagranicą, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy pośredniczącej w uzyskiwaniu apostille i legalizacji dokumentów z KRS. Dzięki sprawnie przeprowadzonemu procesowi zaoszczędzisz wiele czasu i stresu, jakie pochłaniają kontakty z urzędnikami i wielogodzinne stanie w kolejkach i korkach. Skontaktuj się z naszym konsultantem i przeznacz swój cenny czas na realizację dalszych celów.

Apostille & Legalizacja dokumentów 
tel. +48 786 585 595
 (Polska, Warszawa)

Viber/WhatsApp +48 786 585 595 (Polska, Warszawa)
e-mail: info.legalizacja@gmail.com
00-581 Warszawa, ul. Marszałkowska 2 lokal 11