Będąc za granicą chcą Państwo uzyskać odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu lub zaświadczenia o stanie cywilnym)

Czy wiecie Państwo, jak możecie otrzymać odpis (skrócony/zupełny) aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu lub zaświadczenia o stanie cywilnym?
W dniu, kiedy kierownik USC rejestruje urodzenie, zawarcie związku małżeńskiego lub zgon, dostają Państwo bezpłatnie odpis skrócony aktu. Każdy kolejny odpis aktu jest odpłatny i za niego musimy uiszczać opłatę skarbową. Są dwie możliwości uzyskania dokumentu: w formie papierowej lub elektronicznej.

Kto jest uprawniony do uzyskania dokumentu w USC

 • Każdy, kogo ten dokument dotyczy oraz małżonek tej osoby;
 • Rodzeństwo, zstępni (potomkowie danej osoby: dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (członkowie rodziny, od których wywodzi się dana osoba: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie);
 • Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny oraz inne osoby fizyczne i prawne (sąd, prokuratura,…).

Wniosek o uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego mogą Państwo złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (wymagane jest udzielenie pełnomocnictwa). Jesteśmy firmą, która od wielu lat świadczy usługi pośredniczenia w uzyskaniu na rzecz naszych klientów odpisów aktów oraz zaświadczeń.

Jakie wydatki poniosą Państwo

 • opłata za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny w formie papierowej).
 • opłata za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
 • opłata za pełnomocnictwo.
 • opłata za nasze pośrednictwo.
 • koszt usługi kurierskiej DHL (120 zł do krajów Unii Europejskiej, około 250-300 zł do USA, Kanady, Rosji, Kazachstanu,….).

Opłatę uiszcza się na nasze konto firmowe.

Jaki jest czas oczekiwania

Jeśli akt znajduje się w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego – w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym wniosek wpłynął do urzędu. Akty są sporządzane w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą muszą być do niego przeniesione. Dlatego może to zająć więcej czasu. Jeżeli akt znajduje się w archiwum, to może to potrwać nawet 30 dni.

Jakie dokumenty możemy dla Państwa pobrać w USC

Odpis skrócony aktu (pokazuje aktualną treść aktu, uwzględnia zmiany, jakich dokonano w akcie):

 • urodzenia,
 • urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
 • małżeństwa,
 • zgonu,
 • wielojęzyczny odpis skrócony

  Odpis zupełny aktu (zawiera więcej informacji niż odpis skrócony – stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian)):

 • urodzenia,
 • małżeństwa,
 • zgonu,
 • zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.
Apostille & Legalizacja dokumentów 
tel. +48 786 585 595
 (Polska, Warszawa)

Viber/WhatsApp +48 786 585 595 (Polska, Warszawa)
e-mail: info.legalizacja@gmail.com
00-581 Warszawa, ul. Marszałkowska 2 lokal 11