Apostille i legalizacja dokumentów z KRK

Jeśli planujesz przedłożyć dokumenty z Krajowego Rejestru Karalności zagranicznym urzędom, może się okazać, że będą one wymagały klauzuli apostille lub legalizacji. Poświadczenia oryginalności dokumentów z KRK wydawane są w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pozyskanie takiego poświadczenia nie jest zwykle zbyt czasochłonne, jednak w natłoku zadań i stresu przy dopełnianiu formalności za granicą, warto zaoszczędzić swój czas i przeznaczyć go na realizację innych naglących zobowiązań. W tym celu zalecamy skorzystać z kompleksowej usługi przedstawiciela biegłego w szybkim pozyskiwaniu apostille i legalizacji dokumentów z KRK.

Dla jakich dokumentów z KRK uzyskujemy apostille i legalizację?

Pozyskujemy poświadczenia oryginalności wielu dokumentów z Krajowego Rejestru Karalności. Są to zarówno dokumenty dotyczące osób prywatnych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, a także dla podmiotów zbiorowych zarejestrowanych w KRS. Niektóre dokumenty, dla których uzyskujemy apostille i legalizacje to:

  • zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRK,
  • zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z KRK,
  • zapytanie o udzielenie informacji o osobie Z KRK dla cudzoziemca.

Ile kosztuje uzyskanie poświadczenia oryginalności dokumentu z KRK?

Koszt uzyskania klauzuli apostille lub legalizacji dokumentu z KRK uwzględnia opłatę skarbową za każdy poświadczany egzemplarz i, w niektórych przypadkach, koszt tłumaczenia przysięgłego dokumentu. Jeśli decydujemy się na skorzystanie z usług przedstawiciela, do ceny tej należy doliczyć również koszt obsługi.

Opłata skarbowa za poświadczenie oryginalności dokumentu z KRK wynosi 60 zł dla apostille i 26 zł za legalizację. Cały proces w przypadku dokumentów z KRK mógłby kosztować mniej niż przy poświadczaniu innych dokumentów , ponieważ na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6.07.2016 roku w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 wprowadzono wielojęzyczne formularze zaświadczenia o niekaralności, ale instytucje zagraniczne w dalszym ciągu wymagają tłumaczenia przysięgłego, ponieważ pieczęcie i wypełnienie w dalszym ciągu są w języku polskim.

Dlaczego warto skorzystać z usług przedstawiciela, by uzyskać poświadczenie oryginalności dokumentów z KRK?

Uzyskanie apostille lub legalizacja dokumentów z KRK to zadanie, które można wykonać osobiście. Zlecając je profesjonalnej firmie zyskujesz jednak cenny czas i komfort oraz pewność, że wszystkie formalności zostaną zrealizowane w 100% poprawnie i maksymalnie szybko. Aby zlecić nam pozyskanie stosownego poświadczenia nie trzeba nawet sporządzać żadnego pełnomocnictwa, gdyż zgodnie z prawem uzyskanie apostille lub legalizacja dokumentu możliwe są za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warto skorzystać z usług przedstawiciela, gdyż zyskujesz w ten sposób:

  • gwarancję prawidłowej realizacji całości procesu,
  • pewność ochrony przekazywanych nam danych,
  • dużą oszczędność czasu, gdyż każde zlecenie realizujemy możliwie szybko, również w trybie ekspresowym,
  • tłumaczenie w naszej firmie w przypadku, gdy jest ono wymagane,
  • wygodę przekazania dokumentów i ich odbioru bez wychodzenia z domu,
  • korzystną cenę.

Skorzystaj z usług biegłego przedstawiciela i skróć swój czas oczekiwania na poświadczenie dokumentów z KRK

Apostille lub legalizacja dokumentów z KRK mogą okazać się niezbędne dla ubiegania się o niektóre licencje, wizy i prawo do wykonywania zawodu za granicą. Aby przyspieszyć proces ich sporządzania i dopełniania dalszych formalności warto skorzystać z usług biegłego przedstawiciela. Skontaktuj się z naszym biurem, aby skrócić swój czas oczekiwania na dokumenty i przyspieszyć osiągnięcie swoich celów.

Apostille & Legalizacja dokumentów 
tel. +48 786 585 595
 (Polska, Warszawa)

Viber/WhatsApp +48 786 585 595 (Polska, Warszawa)
e-mail: info.legalizacja@gmail.com
00-581 Warszawa, ul. Marszałkowska 2 lokal 11