Apostille i legalizacja dokumentów. KRK, KRS

W imieniu naszych klientów dokonamy wszelkich czynności związanych z legalizacją różnego rodzaju polskich dokumentów w celu obrotu prawnego za granicą, we wszystkich wymaganych instytucjach.

Slider

Apostille i legalizacja dokumentów  w Polsce    (m.Warszawa) 

W imieniu naszych klientów dokonamy wszelkich czynności związanych z legalizacją różnego rodzaju dokumentów w celu obrotu prawnego za granicą, we wszystkich wymaganych instytucjach.

Podstawowy zakres naszych usług: apostylizacja (uzyskanie klauzuli Apostille), zwykła legalizacja dokumentów, legalizacja dokumentów w KIG, poświadczenie dokumentów w NAWA, legalizacja dokumentacji w sądach, urzędach oraz ambasadach. Ponadto pomożemy w uzyskaniu Apostille, jak również legalizacji dokumentów w instytucjach zagranicznych.

W celu uzyskania większej informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

"Apostille & Legalizacja dokumentów"
+48-786-585-595 (Polska, Warszawa)
E-mail: info.legalizacja@gmail.com

Opłata za pośrednictwo:

Koszt naszego pośrednictwa w świadczeniu usług legalizacji lub apostylizacji dokumentów wynosi 100 złotych + opłaty urzędowe i jest liczony w zależności od ilości instytucji, do których musimy się udać w kwestii załatwienia niezbędnych czynności. Czas realizacji to od 1 do 3 dni roboczych  po dostarczeniu oryginałów dokumentów do siedziby naszego biura w Warszawie i uiszczeniu stosownych opłat. Na życzenie naszych klientów możemy zalegalizować dokumenty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w trybie ekspresowym, po otrzymaniu z jednodniowym wyprzedzeniem odpowiedniej informacji telefonicznie pod numer telefonu: +48-786-585-595 lub drogą mailową na adres: info.legalizacja@gmail.com z zastrzeżeniem, że oryginały dokumentów zostaną dostarczone do siedziby naszej firmy przy ul. Marszałkowskiej 2 (parter), 00-581 Warszawa o godzinie 8:00 w dniu zlecenia.

Jakie dokumenty legalizujemy?
Faktura
Umowa
Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej
Zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu
Certyfikat rezydencji podatkowej CFR-1
Tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego
Akt notarialny
Pełnomocnictwo
Data pewna
Poświadczenie podpisów
Zaświadczenie KRK
Odpis aktualny (zupełny) KRS
Zaświadczenie o zameldowaniu
Zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu
Dyplom ukończenia studiów
Odpis dyplomu
Zaświadczenie o ukończeniu studiów
Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia
Świadectwo szkolne
Świadectwo dojrzałości
Świadectwo złożenia lekarskiego egzaminu końcowego (LEK)
Akty stanu cywilnego
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Odpis aktu urodzenia
Odpis aktu małżeństwa
Wyrok rozwodowy
Odpis aktu zgonu

Jak przygotować dokumenty do legalizacji ?

 

Krok 1. Ustalenie ceny oraz czasu realizacji usługi Krok 2. Dokonanie płatności za usługę Krok 3. Nadanie lub osobiste dostarczenie dokumentów Krok 4. Odesłanie gotowych dokumentów
W celu uzyskania oferty naszego „Biura Legalizacji Dokumentów” w Warszawie prosimy o przesłanie zapytania na maila info.legalizacja@gmail.com lub telefonicznie +48-786-585-595 Prosimy o uiszczenie opłaty na podane w mailu konto bankowe oraz wygenerowanie potwierdzenia. Prosimy o przesłanie lub dostarczenie oryginału(łów) dokumentu(tów) wraz z potwierdzeniem wpłaty oraz wypełnionym Formularzem kontaktowym na adres naszej firmy: „Biuro Legalizacji Dokumentów” ulica Marszałkowska 2 lokal 11, 00-581 Warszawa, Polska. Na Państwa prośbę możemy przesłać skany zalegalizowanych dokumentów. Oryginały zostaną odesłane na wskazany w formularzu kontaktowym adres za pośrednictwem służby kurierskiej DHL lub Poczty Polskiej.

100 +

Klientów

5 +

Pracujemy od lat

50 +

Recenzje

1000 +

Dokumentów

Apostille & Legalizacja dokumentów 
tel. +48 786 585 595
 (Polska, Warszawa)

Viber/WhatsApp +48 786 585 595 (Polska, Warszawa)
e-mail: info.legalizacja@gmail.com
00-581 Warszawa, ul. Marszałkowska 2 lokal 11