Legalizacja dokumentów w Warszawie

Legalizacja dokumentów to proces, jakiemu należy poddać dokumenty, które docelowo mają brać udział w obrocie prawnym w niektórych krajach. Legalizacja wymagana jest dla dokumentów, które chcemy użytkować w którymkolwiek z państw nie będących sygnatariuszami konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Stosowne poświadczenia pozyskuje się w różnych właściwych danemu dokumentowi urzędach, na końcu zaś zwykle trafiają one do poświadczenia przez placówkę dyplomatyczną danego kraju na terenie RP.
Dzięki uzyskaniu legalizacji właściciel dokumentów może swobodnie posługiwać się nimi za granicą dla celów zatrudnienia, wstąpienia w związek małżeński czy prowadzenia działalności gospodarczej.

W jakich urzędach i instytucjach uzyskujemy legalizację dokumentów?

Dokumenty składane w celu uzyskania ich legalizacji mogą wymagać poświadczenia z różnych urzędów i instytucji RP. Proces rozpoczyna się zwykle w tym urzędzie, dla którego są właściwe, zaś kończy w placówce dyplomatycznej kraju, w którym mają być użytkowane.

Przykładowo, dyplomy uczelni należy składać w ministerstwach, pod które dana uczelnia podlega. Dokumenty handlowe natomiast przedstawia się w Krajowej Izbie Gospodarczej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Przygotowując dokumenty do legalizacji należy pamiętać, że potwierdzenie niektórych z nich uzyskać można tylko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Należą do nich między innymi dokumenty tłumaczy przysięgłych, na przykład potwierdzenia ich kwalifikacji czy wpisania na listę, dokumenty z KRS czy zapytanie o karalność.

Dlaczego warto skorzystać z pośrednictwa w legalizacji dokumentów?

Legalizacja dokumentów do celów posługiwania się nimi w zagranicznych urzędach to proces, który można zrealizować samodzielnie. Wymaga to jednak wielu godzin spędzonych na dojazdach po zatłoczonej Warszawie i na staniu w kolejkach w urzędach. Ponadto konieczna jest również wiedza o tym, dokąd należy udać się z danym dokumentem. W przypadku chęci pozyskania legalizacji więcej niż jednego dokumentu jedna pomyłka może znacznie opóźnić finalizację całego procesu.

Aby maksymalnie przyspieszyć legalizację, warto skorzystać z usług przedstawiciela. Zyskujesz przez to:

  • czas, który możesz przeznaczyć na realizację innych planów czy dopinanie pozostałych formalności,
  • możliwość kontynuowania swojej działalności bez przestojów,
  • komfort pozostania w domu zamiast gorączkowego załatwiania spraw urzędowych,
  • pewność uzyskania legalizacji dokumentów w najkrótszym możliwym czasie bez zbędnych komplikacji,
  • gwarancję ochrony Twoich danych,
  • wygodną opcję skorzystania z tłumaczenia przysięgłego w tym samym biurze,
  • kompleksową opiekę nad całym procesem w korzystnej cenie.

Ile kosztuje legalizacja dokumentów?

Legalizacja dokumentów podlega opłacie skarbowej wysokości 26 zł. Nie jest to jednak jeszcze całość kosztów, gdyż często okazuje się, że kraj, w którym zamierzamy wykorzystać poświadczony dokument wymaga również tłumaczenia przysięgłego. W przypadku korzystania z usług firm pośredniczących do opłaty skarbowej i ceny za tłumaczenie należy doliczyć również koszty obsługi przez przedstawicieli. Warto pamiętać, że zdając się na jego pomoc, inwestujemy w sprawne pokonanie formalności i oszczędzamy wiele czasu na stanie w kolejkach i dojazd do poszczególnych instytucji.

Skorzystaj z usług przedstawiciela i uzyskaj legalizację szybciej i sprawniej

Nie trać czasu na dojazdy i kolejki w urzędach – postaw na profesjonalną obsługę fachowców i przeznacz swój cenny czas na dopełnienie innych formalności. Skontaktuj się z naszym biurem i skorzystaj z usług przedstawiciela, aby zaoszczędzić swój czas i uzyskać legalizację swoich dokumentów najszybciej jak to możliwe.

Apostille & Legalizacja dokumentów 
tel. +48 786 585 595
 (Polska, Warszawa)

Viber/WhatsApp +48 786 585 595 (Polska, Warszawa)
e-mail: info.legalizacja@gmail.com
00-581 Warszawa, ul. Marszałkowska 2 lokal 11